بیس بوردینگ (Base Boarding)

حتما همه شما با ورزش دشوار اسنوبوردینگ که فرد بر روی اسنوبورد ایستاده و روی برف سر می خورد، آشنا هستید. امروزه در Whistler کانادا، تخته ایرودینامیکی اختراع شده که فرد روی آن دراز کشیده و بر روی دامنه های برفی به سمت پایین سر می خورد. این ورزش که یکی از محبوب ترین تفریحات زمستانی بین گردشگران تور کانادا به شمار می رود، بیس بوردینگ نام دارد.

کلمات کلیدی

تفریحات

  • بیس بوردینگ (Base Boarding)
  • جاده و لذت رانندگی در مسیرهای جنگلی
  • اسنوک سواری
  • قدم زدن روی یخچال های طبیعی
  • قایق سواری
خطا شناور در صفحه